Brukerbetingelser

Dette nettstedet drives av NTT Security.

Merk at NTT Security ikke er ansvarlig for innhold eller metoder for håndtering av personopplysninger på nettsteder som denne nettsiden eller andre nettsider lenker til. Du bør undersøke retningslinjene på andre nettsteder før du bruker dem.

 

Selv om NTT Security etterstreber at dette nettstedet normalt skal være tilgjengelig 24 timer i døgnet, vil ikke NTT Security kunne holdes ansvarlig dersom siden skulle være utilgjengelig.

 

Ved å besøke nettstedet anses det at du har akseptert disse vilkårene i sin helhet.

 

NTT Security forbeholder seg retten til å endre disse vilkår når som helst ved å publisere revideringer på nettstedet. Denne integritets-policy gir ingen kontraktuelle eller andre juridiske rettigheter.

 

Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre websteder. NTT Security er ikke ansvarlig for integritetsbeskyttelse eller innholdet på disse nettstedene.

Ansvarsfraskrivning

Ingenting på dette nettstedet gir spesifikk teknisk rådgivning. Noe av materialet på nettstedet kan ha blitt laget for en tid tilbake. Spesialistrådgivning gjøres kun knyttet til spesifikke situasjoner.

Innholdet på dette nettstedet er kun for allmenn informasjon. NTT Security etterstreber å sørge for at innholdet er korrekt, men vi gir ingen garanti, verken direkte eller underforstått, om innholdes riktighet, og NTT Security tar ikke ansvaret for feil eller forsømmelser. 

NTT Security kan heller ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkludert tap av inntekter eller uteblitt gevinst) som på noe vis kan tenkes å knyttes til bruken av dette nettstedet eller materiale som er tilgjengelig, eller basert på handlinger eller beslutninger basert på bruk av denne nettsiden.