Hva gjør NTT Security?

Det digitale landskapet gir store muligheter, men disse innebærer også risiko. Informasjonssystemene, som vi er avhengige av, blir angrepet på stadig mer avanserte måter som er vanskelige å oppdage og beskytte seg mot.

NTT Security leverer markedets mest avanserte informasjonssikkerhets-løsninger med konsulenttjenester og rådgivning, sikkerhet som en tjeneste (managed security services) og teknologiløsninger. Vi håndterer informasjonssikkerhet og risiko, slik at dere kan fokusere på den daglige driften.

 

Virksomheter i alle typer bransjer bruker våre rådgivere og tjenester for å vurdere verdien av sine data, slik at de kan sikres best mulig. De drar nytte av vår samlede kompetanse og tekniske ekspertise, oppbygd gjennom over 20 år som en av Norges mest avanserte sikkerhetstilbydere.

Vår metode

For å kunne levere løsninger som møter kundenes behov jobber alle våre konsulenter etter Global Enterprise Methodology. Dette er en strategisk metodikk vi bruker for å identifisere, prioritere og levere risikohåndtering og sikkerhet.

 

Med våre råd følger en praktisk og oppnåelig plan for å levere en sikkerhetsløsning som gir dere forretningsverdi. Samtidig vet vi at tekniske løsninger ofte ikke er det er den eneste svaret for å sikre verdier. Vi søker også å få mer ut av de løsninger dere allerede har, slik at ressursene utnyttes best mulig.

 

Vi jobber sammen med dere i alle steg av prosessen for å planlegge og implementere løsninger. Deretter kan vi enten overføre kompetanse om løsningene, slik at dere enkelt kan administrere dem selv, eller gjøre jobben for dere ved hjelp av våre driftede sikkerhetstjenester.

Våre tjenester

Vår tjenesteportefølje omfatter alle aspekter innen informasjonssikkerhet og risikohåndtering, fra risikovurdering til planlegging av strategiske programmer, implementering av løsninger og døgnkontinuerlig overvåking og støtte.

Rådgivning - konsulenttjenester

NTT Securitys konsulenter er de mest erfarne og avanserte sikkerhetsekspertene i Norge. Hver kunde har ulike behov. Uansett hvor kompleks utfordringen er, bruker vi våre utprøvde metoder for å definere og prioritere investeringer og aktiviteter for å beskytte deres informasjonsverdier.

 

Tjenester for overvåking og analyse

Våre integrerte overvåkings- og analysetjenester gir kundene avansert sikkerhet og risikohåndtering både i skyen og lokale miljøer. Vi jobber kontinuerlig med å forstå trusselbildet, mens tekniske løsninger sørger for at vi alltid minimerer risiko, slik at virksomheten har full oppetid.

 

Tekniske løsninger

Våre løsninger gir deg fleksibiliteten og ekspertisen som trengs for å møte sikkerhetsutfordringer med riktige løsninger, overvåkingstjenester og hendelseshåndtering.

Våre ansatte

Våre ansatte har ulike typer kompetanse. Staben består av alt fra tidligere sikkerhetssjefer til teknologispesialister. Felles er at de er blant de mest erfarne ekspertene på sine områder. Over 70 prosent av våre mer enn 1000 ansatte globalt er sikkerhetseksperter som jobber med å løse komplekse utfordringer knyttet til sikkerhet, risiko og compliance.

Våre kunder

Vi har kunder i alle bransjer og av alle størrelser, fra globale selskaper til myndigheter og mindre selskaper i vekst. Vi tilbyr en skreddersydd tilnærming og praktiske sikkerhetsløsninger.

Våre samarbeidspartnere

Vi stiller strenge krav og er anerkjent som en global samarbeidsparter for mange ledende tilbydere av sikkerhetsteknologi. Våre testlaboratorier vurderer både kapasiteten på tekniske produkter og integrerer dem i omfattende sikkerhetsløsninger for å løse kundenes spesifikke krav.