NTT Securitys tjenester

Det blir stadig mer vanskelig for en virksomhet å rekruttere alle fagfolkene som kreves for å holde et tilstrekkelig sikkerhetsnivå og håndtere risiko. Mange vender seg derfor til oss fordi de vet at vi har kunnskapen, innsikten og ferdighetene som kreves for å holde dem trygge. Vi leverer forventet verdi med eksperter som raskt forstår problemet og gir uhildete råd om de beste tekniske løsningene.

Vi samarbeider med alle de fremste og mest innovative leverandørene av sikkerhetsløsninger, og vet hvilke kombinasjoner av smarte funksjoner som best møter våre kunders unike behov. Det gir trygghet for at valgte investeringer møter de kravene og behovene virksomheten har.

 

Vår tjenesteportefølje dekker alle aspekter av informasjonssikkerhet og risikohåndtering – fra innledende vurderer til strategiske råd, planlegging, teknisk innføring, og deretter døgnkontinuerlig drift og vedlikehold.

 

Med vår Global Enterprise Methodology kan din virksomhet bedre forstå truslene man er utsatt for og få bedre grunnlag for beslutning for beste risikohåndtering. Vi hjelper deg med å identifisere risiko, optimalisere bruken av eksisterende ressurser og sikre den beste balansen mellom sikkerhet og kommersielle mål, samtidig som dere etterlever regler og retningslinjer.

Konsulenttjenester
Våre eksperter hjelper dere håndtere risiko og skjerpe sikkerheten. Med vår metodikk defineres og prioriteres tiltak på en måte som gir den mest robuste sikkerheten av virksomhetens viktigste verdier.

Les mer >
Analyse og overvåking
Vi tilbyr en integrert analyse- og overvåkingstjeneste som gir våre kunder avansert sikkerhet og risikohåndtering tilpasset unike behov – i skyen, lokalt eller i hybride miljø.
Les mer >
Tekniske løsninger
Den beste implementeringen av teknologi avhenger av at de riktige ressursene er tilgjengelig på rett sted og i rett tid. Våre eksperter stiller når kundene har behov for det og tar med seg ekspertisen og erfaringen som gir den tryggeste og raskeste innføringen i deres miljø.
Les mer >