Rådgivning

Digitale løsninger gir nye forretningsmuligheter og forenkler samhandling og kunnskapsdeling. Fordelenes bakside er større risiko for at data og systemer kan bli angrepet, samtidig som det kan være vanskelig å oppdage og beskytte seg mot truslene. 

Våre kunder bruker rådgivningstjenester for å finne nye og mer lønnsomme måter å jobbe på. NTT Securitys tilnærming er å samkjøre informasjonssikkerhet med forretningsmål, slik at man avdekker risiko og beskytter verdifull informasjon og systemer. Vi kombinerer kunnskap om det globale trusselbildet med lokal ekspertise. Summen gir de beste løsningene for deres virksomhet. 

Informasjonssikkerhet og risikohåndtering er vår kjernevirksomhet. Derfor ønsker stadig flere av de mest erfarne og kunnskapsrike sikkerhetsekspertene å jobbe i NTT Security. De tar med seg ulik erfaring og kunnskap fra ulike stillinger og nivåer, og skaper komplette team av sikkerhetseksperter, fra sikkerhetssjefer til tekniske spesialister, som brenner for å dele sin kunnskap med dere.

Hvorfor konsulenttjenester:

 • Våre rådgivere jobber tett med dere for å forstå virksomheten og deres risikosituasjon, for å kunne gi råd om riktige løsninger for informasjonssikring 
 • Vi definerer relevante kontroller og prioriterer hva dere trenger å gjøre for å jobbe etter beste praksis
 • Alle anbefalinger vil være i tråd med deres forretningsmål
 • Vi leverer praktiske løsninger som svarer på de kontrollpunktene vi har blitt enige om, og støtter dere hele veien for å håndtere en konsekvent endring i organisasjonen 

     Fordeler ved våre rådgivningstjenester:

     • Synlighet – identifiser hvilken risiko dine verdier utsettes for, for å prioritere ressurser og ta gode beslutninger 
     • Effektivitet – best mulig bruk av tilgjengelige ressurser 
     • Smidighet – risikohåndtering og forretningsmål som går hånd i hånd 
     • Kunnskap – vi overfører erfaring og kunnskap til deres team 
     • Compliance – overhold standarder, møt kravene i lover og regelverk