Managed Security Services (MSS)

Informasjonssikkerhet og risikostyring er i stadig endring. Det er stadig viktigere å forstå forandringer i trusselbildet og beskytte seg mot sårbarheter.

Våre MSS-tjenester (overvåkings- og analysetjenester) gir innsikt i hva som skjer i både nettverket og applikasjonslaget, slik at man får verdifull informasjon og kan håndtere trusler proaktivt.

 

MSS-plattformen møter både dagens og fremtidens behov. MSS kan implementeres i skyen, lokalt eller som hybrid-modell. Det er fleksible, høyaktuelle og robuste tjenester som sørger for sikkerheten.

 

Kunder kan velge en komplett MSS-modell, eller SecureCall, vår døgnåpne telefon- og e-post-support-tjeneste som leveres på fire ulike tjenestenivåer etter behov.

 

Om du velger NTT Security som din samarbeidsparter for sikkerhetsovervåking og analyse får du bedre oversikt over trusler gjennom millioner av logger og hendelser som vi registrerer i våre systemer. Dere kan umiddelbart gjøre tiltak og få mer ut av sikkerhetsinvesteringene. Med IT-budsjetter som er under stadig press kan dere redusere kostnader ved å sette ut sikkerhetsovervåkningen.

 

Tjenesten gir dere tilgang til global ekspertise, samtidig som våre lokale eksperter støtter dere i det daglige.

MSS:

  • Fleksible og skreddersydde, avanserte løsninger for administrasjon av enheter og automatisert sikkerhetsanalyse, støttet av innsikt fra våre analytikere
  • En global portal med en innovativ analysemotor som gir et oversiktlig dashboard som viser tjenesteinformasjon, rapportering, nedlastinger og loggede saker
  • Vi kjenner teknologileverandørene, gjør vedlikehold og retter feil raskere enn andre
  • Vi har en omfattende og sømløs tjeneste, enten du vokter verdier lokalt eller i skyen

Fordeler med MSS:

  • Mindre kompleksitet – du sparer tid, penger og reduserer administrasjon
  • Klart definerte prosesser – du vet hva du kan forvente
  • Analyser –Våre analytikere og eksperter hjelper deg å tolke hvilke data som er viktigst for dere.
  • Modulær og skalerbar – løsningen vil alltid tilpasses deres behov og trusselbildet
  • Lokal leveranse, global kapasitet – informasjonssikkerhet og risikostyring er globale tema. Uansett hvor kunden er i verden leverer vi etter de samme prinsipper, portaler og rapporter, men med lokal kompetanse

Støttemateriale

Last ned In Brief-dokumentet (pdf) for mer informasjon om vår MSS.

Fem steg til bedre datastikkerhet med NTT Security
Last ned vår infografikk med 5 steg her >