Teknologiløsninger

Selv om teknologi alene ikke løser hele sikkerhetsutfordringen er det en svært viktig del av helheten, og den delen som krever de største investeringene.

 

Det er vanskelig å alltid være oppdatert på alt det nyeste på markedet og vite hva som til enhver tid er beste praksis. Derfor støtter mange seg på Technology Solutions.

Våre erfarne teknologiteam forplikter seg til at kundene skal få størst mulig avkastning på sine investeringer. Sammen med våre konsulenttjenester kan teknologiteamet bruke den ferskeste innsikten for å gi uavhengige og troverdige råd om hvilke løsninger som gir best sikkerhet. Deretter bidrar de til at løsningene konfigureres slik at de best støtter virksomhetens mål, at de samsvarer med regler og retningslinjer, og ikke minst at man optimaliserer eksisterende system og henter mest mulig ut av maskinparken. Summen gir mindre kompleksitet, lavere risiko og bedre utnyttelse av budsjettmidlene.

 

Vår globalt utprøvde arbeidsmetode fjerner risiko i alle implementeringer, slik at vi kan endre i systemene/innføre nye løsninger uten at det påvirker daglig drift. Vi jobber tett sammen med kundene for å planlegge og levere løsninger. Samtidig passer vi på å overføre kunnskap slik at virksomheten selv kan håndtere løsningene på sikt, alternativt at vi drifter de med våre tjenester for sikkerhet, analyser og overvåkning.

 

NTT Security blant de høyest sertifiserte partnerne i verden for de fleste av markedets fremste sikkerhetsleverandører. Vi investerer store ressurser slik at våre eksperter hele tiden tilegner seg bred kunnskap om hvordan de ulike produktene best integreres i komplekse miljø for informasjonssikkerhet og risikohåndtering.

Våre tekniske løsninger i korte trekk

 • Bedre oversikt i infrastrukturen – ved å forstå hvordan ny teknologi påvirker eksisterende infrastruktur får man raskere integrasjoner, bedre ytelse og større verdi fra alle investeringer
 • Konfigurasjonsrevisjon – virksomheter avhenger av infrastrukturer ikke alltid er sikre og robuste nok. Dette er noe mange må leve med, og da kan det være klokt å bruke våre eksperter til å få bedre kontroll på risikoene og uskadeliggjøre sårbarheter
 • Bistand rundt valg av teknologi – vår uavhengige og pragmatiske innstilling sikrer at valg av tekniske løsninger samsvarer med behovene og ferdighetene til deres ansatte
 • Teknisk design – når rett løsning er valgt vil våre konsulenter jobbe tett sammen med deres tekniske eksperter for å definere:
    • Design av løsningen
    • Påvirkning på infrastrukturen
    • Detaljerte nettverksdiagram
    • Retningslinjer for konfigurasjon
 • Teknisk implementering – når den tekniske designen er ferdig vil alle løsninger testes. Dette for å sikre at systemene leverer med en effektiviteten og kvaliteten som virksomheten krever. Våre konsulenter jobber tett sammen med deres eksperter for å sikre at løsningene innføres på tid og innenfor budsjettrammer
 • Opplæring – vi bidrar gjerne med kurs og opplæring slik at deres ansatte får bedre kunnskap og innsikt rundt de avanserte sikkerhetsløsningene. Dette fører til at man kan ta sertifiseringer og møte bransjestandarder. Opplæringen skreddersys i forhold til de tekniske løsningene dere har i infrastrukturen. Alle leveranser gjøres av erfarne instruktører og kombinerer teori og praksis på en god måte.